Det viktiga återbesöket –
Måste vi verkligen komma tillbaka?


Varför är det viktigt att komma på ett återbesök? 

När diagnosen har ställts, och ni har kommit överens om en behandlingsplan, kommer någon i veterinärteamet troligen att boka in ett återbesök. Det första sker oftast efter ungefär en vecka.

Vid återbesöket sker flera viktiga saker:

Förhoppningsvis är svaret att hunden mår bra, men i annat fall är det bra att problemet hanteras på ett tidigt stadium. Du kan även dela med dig av anteckningar du gjort gällande din hunds hälsotillstånd. 

Veterinären vill förmodligen undersöka hunden och örat igen, och ta ett nytt cytologiprov. Detta för att se om inflammationen/infektionen svarar som förväntat. Om så inte är fallet kan behandlingsplanen justeras.

Din veterinär kommer att vilja stämma av hur det går för er med behandlingen, om du medicinerar ditt djur i hemmet. Det ger dig möjlighet att återkoppla och ta upp eventuella funderingar eller utmaningar. Var ärlig när du pratar med klinikpersonalen – fungerar behandlingsstrategin?

Du har förmodligen kommit på fler frågor om din hunds öronproblem. Vid återbesöket har du en extra möjlighet att få svar på dem. Ingen fråga är för obetydlig, och veterinärteamet har säkert hört allt förut!

Långtidsplanering – Vad gör vi nu?

I de flesta fall av öroninflammation finns det en huvudfaktor som ledde till det aktuella öronproblemet. Det kan vara lätt åtgärdat, till exempel ett gräsfrö i hörselgången eller parasiter i örat, men i de flesta fall handlar det om en allergisk hudsjukdom. Problemet kan kompliceras ytterligare av en mindre gynnsam öronform eller kanske en återkommande vana som frekventa bad. 

Tidigt insatt behandling är bäst. Om ni snabbt kommer till rätta med den faktiska orsaken till hundens öronproblem, kommer du och veterinärteamet att hitta en långvarig lösning som fungerar för alla parter. Det kan betyda att du måste rengöra öronen på hunden med jämna mellanrum eller använda antiinflammatoriska örondroppar.

För hunden innebär det mindre besvär, och du blir lugnare eftersom du nu vet vad du ska göra och när.

Så innan du lämnar kliniken, se till att du har ett återbesök inbokat i kalendern! 


keyboard_arrow_up