Öroninflammation – när något går fel

Öroninflammation kallas ofta för extern otit. Extern otit hos hund kan delas in efter orsaker och påverkande faktorer. Låt oss berätta mer om de 3 huvudpunkterna när det gäller extern otit – de viktigaste orsakerna, predisponerande faktorer och vidmakthållande faktorer.


De viktigaste orsakerna till öronproblem

Det finns alltid en primär orsak (huvudorsak) som startar inflammationen i hörselgången. De vanligaste är i fallande ordning: allergisk hudsjukdom, främmande partiklar i hörselgången och parasiter, till exempel öronskabb (kvalster). För att hålla öronen friska på lång sikt måste man hitta den underliggande orsaken och behandla den på lämpligt sätt.

Mindre vanliga orsaker till öronproblem är hormonrubbningar, autoimmuna sjukdomar och seborroiska sjukdomar.

Vad orsakar hundens öronproblem?

Vad orsakar hundens öronproblem?

De viktigaste orsakerna till öronproblem

Det finns alltid en primär orsak (huvudorsak) som startar inflammationen i hörselgången. De vanligaste är i fallande ordning: allergisk hudsjukdom, främmande partiklar i hörselgången och parasiter, till exempel öronskabb (kvalster). För att hålla öronen friska på lång sikt måste man hitta den underliggande orsaken och behandla den på lämpligt sätt.

Mindre vanliga orsaker till öronproblem är hormonrubbningar, autoimmuna sjukdomar och seborroiska sjukdomar.

Om främmande partiklar, till exempel ett gräsfrö, fastnar i hundens öra orsakar det ofta irritation och inflammation, som måste åtgärdas.

Parasiter på hudytan är inte så vanliga numera, tack vare de effektiva behandlingar som finns mot loppor och fästingar, men de förekommer fortfarande. Öronskabb är små vita kvalsterdjur som kan angripa öronen hos flera djurslag såsom hundar, katter och iller, och de kan orsaka intensiv klåda och besvär. Med tanke på att öronkvalster är smittsamma bör alla djur som kommer i kontakt med din hund behandlas samtidigt.

Allergi innebär att kroppens eget immunsystem överreagerar på ett så kallat "allergen", ett allergiframkallande ämne. Ett allergen kan vara en komponent i fodret, något i miljön (pollen och kvalster är vanliga miljöallergen), loppor eller en substans i ett läkemedel, en matskål eller ett hundhalsband.

När hunden andas in, äter, dricker eller kommer i kontakt med ett allergen frisätts olika kemiska ämnen i kroppen, till exempel histamin, vilket leder till inflammation, rodnad, klåda och obehag. 

Predisponerande faktorer

Vissa faktorer predisponerar hunden (gör den känsligare) för öroninflammation, det vill säga de orsakar inte själva inflammationen, men gör att den lättare uppkommer.

En spaniel, som Pogo, är ett exempel på en hund med hängande öron, en faktor som kan vara predisponerande för öronsjukdom.

Hundar med tunga öron som ligger tätt mot huvudet, smala hörselgångar (på grund av ras eller kanske utväxter) och kraftig hårväxt får lättare öronproblem. Även om din hund har dessa rasrelaterade egenskaper behöver de inte alltid orsaka problem. Man bör därför inte på ren rutin störa miljön i hörselgången genom att rengöra eller plocka hår om hunden inte har några öronproblem. Om örats självrengöring fungerar som det ska, finns det ingen anledning att ingripa.

Simning, överdrivet badande, alltför noggrann rengöring när det inte behövs, och till och med varmt väder kan öka fuktigheten i hörselgången och förändra mikroklimatet på ett sätt som gynnar bakterier och jästsvampar.

Om hunden har nedsatt immunförsvar kan risken för öroninflammation vara större.

Vidmakthållande faktorer

Detta är faktorer som gör det svårare att behandla öronproblemen. En ofta återkommande, eller en kronisk och otillräckligt behandlad öroninflammation, gör återkommande uppblossande besvär svårare att behandla.

Om inflammationen är långvarig kan det leda till kroniska förändringar i hörselgången. Det kan till exempel handla om en permanent svullnad, förbening av öronbrosket eller en sprucken trumhinna med inflammation eller infektion som sprider sig till mellanörat och ibland även innerörat.

Det kan leda till svårbehandlade infektioner, försämrad hörsel eller dövhet, neurologiska symtom samt smärta hos din hund och bekymmer för dig som djurägare.

Vid kronisk öroninflammation krävs det ofta att örat spolas under narkos eller till och med att en omfattande operation görs.

Bild (CWalker, ThePhotoVet)

Samarbeta med din veterinär för att redan tidigt hitta grundorsaken till din hunds öronproblem, så att ni kan undvika kroniska besvär.  Hoppa inte över återbesöken


keyboard_arrow_up